Överhastigheter, undermåliga däck och kollisioner med rådjur

Utgivningsdatum 24.8.2022 10.53
Nyhet

Under de senaste dagarna har polisen hållit trafikkontroller enligt övervakningstemat på flera olika platser på Åland.

På Idrottsgatan i Mariehamn delgavs på måndagen en förare bötesföreläggande då denne körde 49 km/h. På Idrottsgatan råder 30 km/h hastighetsbegränsning. 
En annan förare körde på samma gata 45 km/h och delgavs ordningsbotsföreläggande. 


På måndagskväll fick en förare bötesföreläggande då bilens däck var undermåliga. Mönsterdjupet i huvudbanans slitspår var under den stadgade minimumgränsen på 1,6 mm.  Bilen hade också egen monterad folie, så kallad toningsfilm, på bägge främre sidorutor och framrutan. Händelsen skedde i Mariehamn.

 
På måndagskvällen körde en förare sin bil längs Lemlandsvägen i Lemland i en hastighet på 145 km/h. På vägavsnittet råder 90 km/h hastighetsbegränsning. Interimistiskt körförbud delgavs och utredning av händelsen som rubricerats som grovt äventyrande av trafiksäkerheten fortsätter. 


På tisdagsförmiddagen körde en förare sin bil längs Hammarlandsvägen i Hammarland i en hastighet på 117 km/h. På vägavsnittet i Näfsby råder 70 km/h hastighetsbegränsning.  Föraren delgavs straffyrkande (böter) och 10 dagars körförbud. 


På tisdagskvällen delgavs en förare bötesföreläggande då denne framfört sin bil i 70 km/h på Sviby bron, där 50km/h hastighetsbegränsning råder. Förarens körkort omhändertogs och denne delgavs ett interimistiskt körförbud. Utredning i ärendet fortsätter. 


På tisdagen inkom också ett samtal om en snattare i Mariehamn som tagits på bar gärning i en butik i Mariehamn. Personen identifierades och delgavs böter för snatteri. 
På tisdagen utlöstes ett överfallsalarm från en byggnad i Mariehamn. På plats konstaterades larmet vara obefogat då en av personalen i misstag utlöst larmet. 


Under de senaste två dygnen har också anmält om flera kollisioner med rådjur. Händelseplatserna har varit Ämnäs, Emkarby och Granboda i Lemland. Kollisioner med rådjur sker oftast vid skymning, så kör försiktigt. 
 

Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet