Övervakning

Utgivningsdatum 15.12.2019 19.03
Nyhet

Polisen har under dagen haft få larmsamtal och kunnat ägna sig åt övervakning. En trafikkontroll upprättades under eftermiddagen i Finström, Godby där alkotester utfördes. Fordon och förare i skick, en anmärkning angående bälte som inte var på. I samband med denna kontroll märkte polispatrullen personer med avvikande beteende i närområdet och beslöt sig för att granska dem. Påträffades tre underåriga men straffmyndiga ynglingar varv två efter granskning misstänks för straffbart bruk av narkotika. Misstänkt narkoitka togs omhand. Föräldrar kontaktades, polisen erbjuder vård i samband med delgivning av misstanke. Glädjande nog fanns en vilja hos alla parter att behandla missbruket. Hopp om bot och bättring.

Polisen övervakade även hastigheterna vid Färjsundsbron, var hastigheten är begränsad till 50 km/h. Mycket hög medelhastighet vid utloppet från tunneln överlag. Tre överhastigheter noterades under en relativt kort övervakningsperiod, dagböter delgavs åt samtliga.

En polispatrull hade tagit sig ut till Föglö för alkotester och jaktövervakning. Inga rattfyllerister i farten, dock påträffades tre nytra jaktlag. Allt i sin ordning bland älg- och rådjursjaktlagen ute i skärgården.

En trafikolycka i Hammarland i Kattby, singelolycka. Två personer förda till sjukhus för vård. Polisen utreder saken.

Detta med mera från dagen.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet