Övervakning av övergångsställen och lätt trafik

7.4.2021 10.52
Nyhet

Under tisdagen erhöll två förare varsin böteslapp. Den ena böteslappen som ett resultat av det för veckorna 14 och 15 aktuella övervakningstemat gällande övergångsställen och lätt trafik.

Under morgonen övervakades övergångsställen vid korsningen Torggatan X Storagatan. Två cyklister fick varsin anmärkning för att de inte iakttog sin väjningsplikt gentemot de motordrivna fordonen. 

Vid Lövuddsvägen iakttog en förare inte sin väjningsplikt vid ankomst till väg från parkeringsplats. Föraren är misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten och delgavs böter.

En förare delgavs böter som misstänkt för trafikförseelse efter att inte ha iakttagit trafikljus som visar rött ljus vid ett övergångsställe på Godbyvägen.

Nyheter Nyheter Trafik sv Ålands polismyndighet
lätt trafik
skyddsvägar
trafik
Ålands polismyndighet