Öveträdelser i trafik och skadegörelse

Utgivningsdatum 2.5.2023 9.55
Nyhet

Under veckan har polisen genomfört trafikövervakning enligt planerat tema vilket resulterat i ett flertal delgivna böter. Det har även inkommit anmälningar gällande flera fall av skadegörelse där bland annat fönsterrutor krossats vid olika fastigheter.

Föregående vecka och under helgen har polisen utfört temaövervakning i form av trafik- och hastighetsövervakning, vilket resulterat i ett flertal ingripanden och delgivna böter. Vid övervakningsuppdrag påträffades en personbilsförare som framförde sin personbil i 139km/h på ett vägavsnitt där högsta tillåtna hastigheten är 90km/h, vilket resulterade i misstanke om grovt äventyrande av trafiksäkerheten samt indraget körkort. Polisen utreder ärendet vidare.

Föraren av en lätt fyrhjuling misstänks för trafikförseelse efter ha kört 60km/h på Lemlandsvägen i Mariehamn trots att den fordonsbestämda hastigheten är 45km/h. 
Personbilsförare misstänks för trafikförseelse efter ha kört 47km/h på Västra Ytternäsvägen i Mariehamn där högsta tillåtna hastighet är 30km/h. Böter delgavs även till den personbilsförare som påträffades framföra sin bil i trafiken samtidigt som föraren hade en mobiltelefon i handen.

En fordonsförare misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten efter att med fordonskombination framfört ekipaget i en hastighet av 117 km/h. Fordonskombinationsbestämda hastigheten är max 80 km/h, vilket ger en överskridning om 37 km/h. Gärningen resulterade i en brottsanmälan.
I ett annat fall stannades en personbil med tillhörande släpvagn där släpet konstaterades ha brister. Släpvagnens belysning fungerade inte korrekt, däcktrycket var för lågt och lasten var icke korrekt surrad, vilket resulterade i delgivna böter till föraren.


I Lumparland har någon krossat fönsterrutor på en fastighet och i Mariehamn har en postlåda skadats samt en fönsterruta söndrats då någon kastat ett föremål i rutan. Anmälda händelser har resulterat i registrerade brottsanmälningar och polisen utreder ärendena vidare. Fönsterrutor har även krossats vid en lekplats invid Jomala församlingshem och där gärningspersonerna misstänks vara under 15 år gamla.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet