Polisen flyttar till nya utrymmen under våren

Utgivningsdatum 25.2.2022 15.08

Flytten till nya utrymmen sker i etapper.

Polisen arbetar i nya utrymmen från och med våren 2022


Flytten till nya utrymmen sker i etapper med målsättningen att alla funktioner ska vara integrerade i polishuset sommaren 2022.

Polisstationen finns på Strandgatan 27 i Mariehamn. 

  • Tillståndsärenden och reception vid ingång A.
  • Uppvisande av vapen (enligt bokad tid) vid ingång B.
  • Anmälningsmottagning, hittegods, hämtning av handlingar samt information vid ingång C.

Service ges under de tider som nämns i öppethållningstiderna.

 

  • Mötesdeltagare ombeds kontakta receptionen vid ingång A.

Även alarmcentralen flyttar in i polishuset under våren. 

 

Nyheter Startsidans stor nyhet sv Åland Ålands polismyndighet