Polisens hittegodsauktion samt auktion av egendom förverkad till staten

Utgivningsdatum 20.9.2023 9.30
Nyhet

Polisen auktionerar ut hittegods torsdagen den 5 oktober med start kl. 17.00. Efter att polisens hittegodsauktion är avslutad, säljs genom auktion egendom som dömts förverkad till staten.

Hittegodsauktion

Vid hittegodsauktionen auktioneras ut upphittade cyklar och övrigt hittegods. Ingen förhandsvisning sker för förevisningen av hittegodsföremålen. Obs! Endast kontant betalning mottas vid hittegodsauktionen.

Auktion av egendom förverkad till staten

Efter att polisens hittegodsauktion är avslutad, säljs genom auktion egendom som dömts förverkad till staten. Egendomen är fördelad på 10 lådor med blandat innehåll. Innehållet är bland annat svarvstål, frässtål, kikarsikten (2 st), brotschar med mera.
Visning arrangeras 30 minuter innan auktionen så att intresserade köpare får granska lådan. Egendom säljs inte styckevis utan allt innehåll i lådan säljs som ett paket.
Denna auktion förrättas 5 oktober 2023 direkt efter polisens hittegodsauktion så att visningen påbörjas när hittegodsauktionen är avslutad. 
Vid auktionen av egendom förverkad till staten kan betalning ske med bankkort eller kontant.

Auktionerna förrättas vid polishuset, parkeringen mot Servicegatan.
Om du vill parkera nära auktionsplatsen, ta i beaktande att Selects parkeringsplatser är reserverade för deras kunder. Använd i stället till exempel parkeringen norr om Select.

Frågor gällande auktion av egendom förverkad till staten kan riktas till kommissarie Tommy Thörnroos tel 018 527100 (växel) från och med den 25 september.
 

Mariehamn Nyheter Åland Ålands polismyndighet