Polisens uppdrag 23-26.06.2022

Utgivningsdatum 26.6.2022 20.01
Nyhet

Polisen har under de senaste dagarna utfört flera ingripanden i samband med trafikövervakning. Moped som konstruktionsändrats och framförts på ett farligt sätt resulterade i en fortsatt utredning, en mopedbils och en personbilsförare som pratade i mobiltelefon under färden bötfälldes på plats, och flera nykterhetskontroller av fordonstrafikanter har genomförts. Några fordonsförare misstänks för överhastighet vilket resulterat i böter. En förare av en bil misstänks för rattfylleri och narkotikabruk, vilket framkom vid kontrollen som polisen utförde. I en mopedbil påträffades alkohol som innehades av en minderårig person vilket resulterade i samtal till vårdnadshavare och böter. Under midsommardagen och natten hade polisen mycket arbete och utförde flera uppdrag samt ingripanden på grund av berusade personer, aggressiva personer, misstänkt rattfylleri, skadegörelse och misshandel.

Torsdag 23.06

Trafikförseelse. Mariehamn Idrottsgatan -Mopedbilsförare som under framförande använt mobiltelefonen genom att hålla den i handen.

Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, Olovlig körning samt tredska mot polis. Polispatrull observerade en moped på västra utfarten som inte var i skick. Polispatrullen försökte stanna mopeden för närmare kontroll men föraren började köra undan polisen. Under färden bröt mopedföraren mot flera trafikregler. Polisen fick senare stopp på mopeden vid Idrottsgatan. Vid närmare kontroll av mopeden visade det sig att flertalet delar bytts och mopeden provkördes. Mopedens topphastighet konstaterades efter provkörning till 74km/h. Gärningen resulterade i en brottsanmälan och utreds vidare. 

Fredag 24.06

Under förmiddagen inträffade en mindre plåtkollision mellan två fordon på Brändö. Ej personskador uppstod till följd av olyckan, fordonen fick materiella skador. Polisen utreder ärendet som misstänkt äventyrande av trafiksäkerheten.

Under morgonen upprättades nykterhetskontroller i Jomala och Mariehamn. Totalt kontrollerades 23 stycken fordon med förare. En förare blåste positivt i polisens alkometer, men under gränsen för misstänkt rattfylleri. Två förare delgavs även böter för trafikförseelse efter att deras fordon varit utrustade med däck som var i strid mot bestämmelserna.

I Mariehamn framfördes en personbil i en hastighet av 65 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse. I Mariehamn delgavs också en personbilsförare böter för trafikförseelse efter att ha använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt.

I Sund påträffades ett obesiktat fordon i trafik. Fordonets registerskyltar avlägsnades, och föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Hammarland framfördes ett fordon i en hastighet av 89 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse. I Hammarland framfördes också ett fordon i en hastighet av 86 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Jomala framfördes en personbil i en hastighet av 109 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Mariehamn stannades ett fordon för kontroll. Föraren blåste positivt i polisens alkometer, men under den tillåtna gränsen. Ett narkotikasnabbtest visade positivt på bruk av flertal narkotiska ämnen. Föraren saknade även körrätt. Polisen utreder ärendet som rattfylleri, straffbart bruk av narkotika och olovlig körning.

Lördag 25 till söndag 26.06

Under morgonen påträffades ett obesiktat fordon i trafik i Hammarland. Innan fordonet stannades i Finström kunde en hastighet av 123 km/h uppmätas, på ett vägavsnitt var den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Föraren blåste över gränsen för misstänkt grovt rattfylleri, och vid närmare kontroll av fordonet konstaterades det att fordonets samtliga däck var i strid med bestämmelserna då mönsterdjupet inte var tillräckligt. Föraren misstänks för grovt rattfylleri, äventyrande av trafiksäkerheten samt två fall av trafikförseelse. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud.

Polisen har efter en olycka i Jomala under förmiddagen påbörjat en undersökning om arbetsolycksfall. En person fördes till sjukhuset för observation. Uppgifterna om händelsen har vidarebefordrats till ansvarig myndighet för arbetsolycksfall, som utreder ärendet vidare.

I Sund framfördes en personbil i en hastighet av 89 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

Brandkåren ryckte under eftermiddagen ut på en misstänkt markbrand i Jomala. Vid närmare undersökning visade det sig att det eldats uppsåtligen på händelseplatsen trots att skogsbrandsvarning råder. Polisen misstänker en person för räddningsförseelse.

I Jomala framfördes en personbil i en hastighet av 70 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Mariehamn framfördes en personbil i en hastighet av 65 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse. I Mariehamn framfördes en annan personbil i en hastighet av 79 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Fordonet konstaterades även vara utrustat med däck som är i strid med bestämmelserna, då mönsterdjupet inte var tillräckligt. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse. Ytterligare en överhastighet har registrerat i Mariehamn under dagen, efter att en personbil framförts i en hastighet av 59 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

Under eftermiddagen upprättades en trafikkontroll i Lumparland. Totalt kontrollerades 14 stycken fordon och förare, samtliga var nyktra. I ett fordon där chaufför och passagerare var minderåriga påträffades alkoholdryck. Alkoholen förstördes, och personen som innehade alkoholen delgavs böter för lindrigt alkoholbrott. Vårdnadshavare informerades om händelsen.

Kvällen och natten förlöpte på intensivt med flera uppdrag av olika karaktär som polisen hanterade. Det kan konstateras att rusmedel fanns med i bilden i samtliga uppräknade ingripanden. I samband med ett uppdrag till en privat bostad, greps en misstänkt person som ska ha misshandlat två andra närvarande personer resulterande lindriga fysiska skador.  Brottsanmälan registrerades gällande två fall av misshandel. Polisen kallades till en restaurang där en avvisad gäst blivit aggressiv mot ordningsvakten resulterande i en anmälan gällande bland annat misshandel och skadegörelse. På natten inkom en anmälan gällande misstänkt onykter förare av en bil i skärgården. Med hjälp av gränsbevakningens patrull och observanta medborgare kunde fordonet påträffas, varefter anmälda uppgifternas riktighet bekräftades. Ärendet resulterande i en brottsanmälan gällande misstänkt grovt rattfylleri, olovlig körning och överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad person. Samtliga brottsanmälningar har resulterat i förundersökning vilka polisen utreder vidare. Därutöver greps under natten en person i skärgården och en annan i Mariehamn på grund av störande beteende. 
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet