Polisens uppdrag de senaste dygnen

Utgivningsdatum 4.6.2023 10.29
Nyhet

De senaste dygnen har för polisens del bl.a. inneburit polislagsgripanden, trafikövervakning samt brottsanmälningar för rattfylleri och misshandel.

En person greps under natten till fredag på basis av polislagen efter att i Mariehamn olovligen ägnat sig tillträde till en privat båt. Personen misstänks även för straffbart bruk av narkotika, innehav av inbrottsverktyg på allmän plats samt tredska mot polis.

Trafikövervakning utfördes under natten till fredag och det delades bl.a. ut böter till fordonsförare vars fordon hade för dåliga däck, samt till förare som transporterade för många passagerare i sitt fordon. 

Under fredagen bötfälldes tre person p.g.a. trafikförseelse då dessa framförde obesiktigade fordon.

En person bötfälldes under fredagskvällen i Finström p.g.a. äventyrande av trafiksäkerheten då denne transporterade en annan person i sitt fordons bagageutrymme.

Polisen upprättade under fredagskvällen en anmälan om misstänkt misshandel. Detta efter att två personer hamnat i slagsmål med varandra. Inga allvarliga personskador, polisen utreder ärendet.

Polisen grep under natten till lördag en person på basis av polislagen. Detta efter att personen blivit avvisad från förplägningsrörelser i Mariehamn, men ändå återvänt upprepade gånger. Personen hade inne i förplägningsrörelserna betett sig hotfullt gentemot andra gäster.

Ytterligare en person greps på basen av polislagen i Mariehamn på lördagsmorgonen. Denna gång berodde gripandet på att personen var kraftigt berusad och inte kunde ta vara på sig själv.

Under lördagen bötfälldes tre förare för trafikförseelser då de haft för hög hastighet samt en förare då denne underlät att iaktta trafikljus som visade rött.

Under lördagskvällen bötfälldes två personer för äventyrande av trafiksäkerheten. Den ene då denne framförde sitt fordon i 118 km/h på Nya Godbyvägen i Jomala där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h, och den andre då denne framförde sitt fordon i 82 km/h på Järsövägen i Mariehamn där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. 

På lördagskvällen inkom samtal om att en mopedförare kört av vägen på Saltviksvägen i Saltvik. Föraren blåste över gränsen för grovt rattfylleri i polisens alkometer. Förutom rattfylleriet så misstänks personen även för äventyrande av trafiksäkerheten samt olovlig körning.

Natten till söndag bötfälldes en person för ordningsförseelse då denne mitt i natten störde den allmänna ordningen genom att spela hög musik i bostadsområde.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet