Polisens uppdrag den senaste veckan

Utgivningsdatum 5.9.2022 11.57
Nyhet

Under de senaste dagarna har polisen arbetat med trafikövervakning vilket resulterat i en del delgivna böter på grund av överträdelser. En oregistrerad motorcykel påträffades i trafik resulterande i en brottsanmälan och några anmälningar om handgemäng i privata bostäder resulterade i brottsanmälningar. En person greps misstänkt för stöld och två förare påträffades misstänkta för rattfylleri respektive grovt rattfylleri, vilket uppdagades i samband med uppdrag.

Polisen har fokuserat en del på trafikövervakning bland annat i närheten av skolor och dagis. Böter har delgivits för överhastighet och andra trafiköverträdelser. 

På onsdagen påträffade polisen en oregistrerad motorcykel som framfördes på ett vårdslöst sätt och där föraren vägrade att stanna på polisens stopptecken. Efter en stunds efterföljande, där föraren under färden accelererade kraftigt och körde i hög hastighet även på gång- och cykelbana, stannade motorcykeln efter att polisen kunde förhindra fortsatt färd och polisen kunde därmed gripa föraren. Detta resulterade i en brottsanmälan där misstanke finns angående grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, straffbart bruk av narkotika, olovlig körning och tredska mot polis. Polisen utreder ärendet vidare.

Under fredag natt inkom anmälan om pågående misshandel i en privat bostad. På platsen hade ena parten avlägsnat sig, inga allvarliga personskador kunde konstateras. På plats fanns även ett minderårigt barn och barnskyddsjouren kontaktades som anlände till platsen och vidtog åtgärder. Upprättad anmälan om lindrig misshandel. Ärendet utreds vidare.

Tre personer greps under natten på basis av polislagen. Två av dessa hade i en förplägnadsrörelse i Mariehamn uppträtt störande och hotfullt gentemot ordningsvakter. Den tredje greps på basis av tryggande av hemfrid. Personen spelade störande musik i sin bostad och uppträdde på ett sådant sätt mot polisen att en tillsägelse ej kunde anses vara en tillräcklig åtgärd.

Inkom även ytterligare en anmälan gällande misshandel begånget i en privat bostad. Polisen åkte till platsen och konstaterade att en misshandlad mansperson fanns på platsen. Personen hamnade att åka till akuten för vård på grund av sina skador. En misstänkt person greps på platsen misstänkt för grov misshandel.  Brottsanmälan registrerades och polisen utreder ärendet vidare.

Under lördag kväll delgavs två fordonsförare böteslappar för fortkörning. Den ena fordonsföraren framförde sitt fordon i 106 km/h på tillåten 90-väg och delgavs böter för trafikförseelse. Händelsen inträffade i Jomala. Den andra föraren ertappades i Mariehamn när hen framförde sitt fordon i 77 km/h på tillåten 50-väg. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten. En person greps på basis av polislagen under morgontimmarna efter att i ett kraftigt berusat tillstånd legat och sovit på trottoaren i Mariehamn. 

Under söndag eftermiddag inkom en anmälan om pågående inbrott och polisen åkte till platsen. En person påträffades och greps misstänkt för stöld samt straffbart bruk av narkotika. I anslutning till den misstänkte påträffades föremål och egendom som misstänks vara tillgripet. Polisen utreder ärendet vidare. Senare under söndagen anmäldes om en mindre sammanstötning på en parkeringsplats. Polisen åkte till platsen och detta resulterade i att den ena bilens förare nu misstänks för grovt rattfylleri. Polisen påträffade även en annan fordonsförare i trafik som nu misstänks för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika. Ärendena utreds vidare.

Brott och utredning Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet