Polisens uppdrag under helgen

Utgivningsdatum 12.12.2022 9.55
Nyhet

Polisen har haft rutinmässiga uppdrag relaterade främst till trafikövervakning samt handräckningar under helgen. Två anmälningar gällande misshandel har också upprättats under de senaste dygnen.

Under helgen har polisen delat ut böter för trafikförseelser gällande:

- Framförande av fordon trots begränsad sikt p.g.a. snö och is på vindrutan

- Underlåtenhet att iakta förbudsmärket förbjuden färdriktning

- Underlåtenhet att iakta förbudsmärket fordonstrafik förbjuden

-  Körsätt som medför fara

Som vanligt har det också skett flertalet rådjurskollissioner under helgen.

Två personer greps under helgen. En på basen av polislagen för att skydda denne och en som misstänkt för misshandel.

Under måndag morgon inkom också anmälan om en misshandel ombord på ett kryssningsfartyg.

Utredningarna är pågående gällande misshandelsärendena.

Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet