Polisens uppdrag under senaste veckan och helgen

17.11.2021 11.00
Nyhet

Under den senaste veckan och helgen har polisen haft diverse arbetsuppdrag. Det har i huvudsak varit frågan om övervakning av ordningen och trafikövervakning. Därutöver så har polisen haft några uppdrag gällande inbrottslarm, störande beteende och oro för en persons välbefinnande. En person misstänks för att ha snattat varor från en affär vilket reuslterade i att polisen delgav böter för gärningen.

Nattpass 10-11.11

Anmäldes om misstänkt rattfylleri och när polispatrullen påträffade  ett fordon som stämde överens med beskrivningen stannades bilen för kontroll. Föraren blåste 0,00 mg/l och fortsatte sin färd efter detta.

Polisen stannade till i Godby under kvällen och talade med motorintresserade ungdomar vid folkhälsans verksamhet ”garaget”. 

Polisen kontrollerade några hamnar under natten i samband med färjors anlöp. Ingenting att anmärka på.


Nattpass 11-12.11

En person greps på basis av polislagen under natten. Personen störde genom oljud och beteende en annan person i deras gemensamma bostad. Polisen försökte inledningsvis genom råd, uppmaning och befallning råda bot på husfriden, men kallades åter till adressen efter några minuter då personen vägrade hörsamma detta. Personen var även berusad. 


Dagspass  12.11

Obesiktade fordon har påträffats i trafik i Lemland, Mariehamn och Finström under dagen. De tre förarna till respektive fordon delgavs böter och fordonens registerskyltar avlägsnades. I ett av fallen delgavs ett kombinerat bötesstraff då föraren framförde sitt fordon på vägavsnitt var genomfartstrafik är förbjuden.

I Jomala framfördes en personbil i en hastighet av 80 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter, samt ett körförbud som varar i tio dagar.

Rådjurskollisioner har under dagen inträffat i Hammarland och Finström. Personskador uppstod inte i något av fallen.

Inbrottslarm från en fastighet i Mariehamn. Larmet visade sig vara obefogat.

Anmäldes om ett misstänkt rattfylleri i Jomala. Fordonet påträffades, föraren var nykter.

I Mariehamn inträffade en mindre sammanstötning på en parkeringsplats. Polisen kunde efter ett kortare eftersök påträffa ett fordon som var inblandat i sammanstötningen och som lämnat platsen. Föraren till fordonet misstänks för trafikförseelse, polisen utreder vidare.

Polisen har även haft arbetsplatsskolning under dagen.


Dagspass 13.11

Under dagen har tre obesiktade fordon påträffats i trafik i kommunerna Mariehamn och Lemland. Förarna har delgivits böter för trafikförseelse. I ett av fallen framfördes fordonet i en hastighet av 85 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren till fordonet delgavs ett kombinerat bötesföreläggande.

I Jomala framfördes ett fordon i en hastighet av 91 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter.

Anmäldes om att en person tillgripit varor från en livsmedelsaffär i Jomala. Den misstänkta personen delgavs böter för snatteri.

På eftermiddagen stannades ett fordon för kontroll i Jomala. Föraren var inte påverkad av alkohol, men efter narkotikasnabbtest misstänks föraren för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud, polisen utreder ärendet vidare.

Under morgonen inträffade en singelolycka i Jomala, där en personbil kört av vägen. Föraren till fordonet ådrog sig inte några skador till följd av olyckan. Föraren misstänks för två fall av trafikförseelse, polisen utreder.


Nattpass 14-15.11

Anmäldes under kvällen att en dörr till en fastighet, som inte borde vara öppen, stod på vid gavel. Fastigheten granskades och inga tecken på inbrott kunde konstateras. Ansvarsperson för byggnaden ombesörjde att fastigheten låstes fast.

Utöver synlig förebyggande övervakning i stad och landsbygd, har en person gripits på basen av polislagen i Mariehamn efter att personen riktat sparkar mot egendom som fått skador. Personen misstänks för lindrig skadegörelse.

En rådjurskollision inträffade i Lemland under natten, ej personskador.


Dagspass 16.11

Polisens trafikövervakning under dagen har resulterat i fyra bötfällda fordonsförare. Två fordon ertappades som obesiktade och förarna erhöll varsin ordningsbot. Två överhastigheter registrerades såsom trafikförseelse och förarna delgavs böter.

Efter anmälan om oro gällande en persons välbefinnande, genomförde polisen så kallad välfärdskontroll. Polisen fick kontakt med personen och ärendet hanterades vidare av andra myndigheter. 

Polisen bistod hälsovårdsmyndigheter i samband med en hälsokontroll i samband med fartygsanlöp. 
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet
hälsa
narkotika
störande av ordning
trafikbeteende
trafikbrott