Polisens uppdrag under tiden 27.04-03.05.2022

Utgivningsdatum 4.5.2022 10.52
Nyhet

Under veckan som varit har polisen arbetat med planerad trafikövervakning och gjort ingripanden på grund av några fall av misstänkt misshandel samt andra händelser som anmälts. Veckan har även innefattat Valborgsfirande som gick förhållandevis lugnt till och anmälan om brand i en fritidsbostad, där omfattande egendomsskador uppstod.

Under den gångna veckan har polisen riktat in sig på trafikövervakning vilket resulterat i ett flertal ingripanden och delgivna böter Trafikövervakningstemat fortsätter och fokus är för tillfället på mopeder och mopedbilar. Vårdnadshavare och användare av dylika fordon uppmanas att kontrollera fordonens skick om dessa används i trafik för att undvika böter eller andra åtgärder som polisen kan hamna att vidta på grund av eventuella brister.

Valborgsfirandet gick förhållandevis lugnt till, förutom några anmälda misshandlar vilka resulterade i brottsanmälningar.  Polisen utreder vidare. 

Därutöver uppstod en brand under måndagskvällen i en fritidsbostad, resulterande i omfattande egendomsskador, lyckligtvis ej personskador. Polisen har inlett en brandorsaksutredning på platsen.

Några anmälda bränder vid markområden har rapporterats och polisen har vid behov assisterat brandkåren i form av avspärrning och trafikdirigering för att säkerställa släckningsarbetet.

En anmälan inkom till polisen om ett muntligt men uppseendeväckande gräl vid en parkeringsplats i Mariehamn. Polisen åkte till platsen och konstaterade att personerna avlägsnat sig och situationen hade lugnat ner sig.

En orolig medborgare meddelade att en äldre herreman på rullator under småtimmarna rörde sig längs med en byväg, till synes utan mål. Efter efterforskning lyckades polisen lokalisera mannen som hade tagit sig till en bekant och ingen fara eller orsak till oro konstaterades föreligga.

Inkom anmälan om en person som ertappats på bar gärning med klottrande i Mariehamn. På plats påträffades både personen och en sprayburk. Personen greps och misstänks för skadegörelse och en brottsanmälan har registrerats.

Inkom anmälan om nyligen inträffad snatteri från en butik i Mariehamn. Den misstänkte kunde iakttas på övervakningskameror och namnges av vittne. Efter ett kort eftersök påträffades personen och stöldgodset kunde återfås efter att ha påträffats på personen. Personen delgavs böter för snatteri.

Två olika anmälningar om försvunna personer har anmälts. I bägge fallen hann polisen enbart motta uppdragen innan personerna kom till rätta.

Polisen har konstaterat att flera cyklar anmälts tillgripna och uppmanar ägare att alltid låsa sin cykel för att försvåra olovliga brukandet.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet