Polisens verksamhet anpassas temporärt till Covid-19 situationen

2.3.2021 15.38
Nyhet

Polisens verksamhet anpassas temporärt till Covid-19 situationen. Samtidigt uppmanar myndigheten alla att boka tid för tillståndsärenden.

Ändringar under tidsperioden 2. - 14.3.2021

Polismyndigheten gör ändringar i den del av sin serviceverksamhet som inte kräver omedelbara åtgärder under tidsperioden 2-14.3.2021.

Tillståndsenheten, Strandgatan 23:

Myndigheten uppmanar allmänheten att använda sig av tidsbokning i så stor utsträckning som möjligt. Tidsbokningen möjliggör att man får sitt ärende skött inom utsatt tid. Tidsbokning sker enbart via telefon 018-527102.

Anmälningsmottagning och info, Elverksgatan 5:

Myndigheten tar emot en person åt gången i anmälningsmottagningen vid Elverksgatan 5. Det är även möjligt att göra en elektronisk anmälan i icke brådskande ärenden.

Vid brådskande och akuta ärenden skall man alltid ringa 112 och larma polisen. 

Polisens alarmverksamhet påverkas INTE av nuvarande Covid-19 situation och alarmuppdragen är polisens mest prioriterade verksamhetsområde.

Polisens ändringar i icke brådskande ärenden görs för att minska smittorisken för polisens kunder samt för att skydda myndighetens personal och detta sätt upprätthålla myndighetens vitala verksamhet.

Även internt begränsas personalens kontakt över enhetsgränserna.

Vänligen följ givna rekommendationer från landskapsregeringen och undvik besök om det inte är nödvändigt under denna tidsperiod. Stanna hemma om du har influensa- eller förkylningssymptom. 
 


 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
covid-19
service
Ålands polismyndighet