Polisens verksamhet senaste dagarna

13.2.2021 17.18
Nyhet

Polisens har sedan onsdag kväll till lördag morgon haft flertalet uppdrag av varierande art. Trafik har varit ett genomgående tema men även välfärdskontroller har genomförts och varierande anmälningar har tagits emot.

Nattpass onsdag till torsdag
Polisen övervakade Åland i vanlig ordning och det konstaterat vara lugnt runt om i landskapet.

Torsdag dagspass
En lugn torsdag lämnade tid över till trafikövervakning. 
Tre stycken ordningsböter delades ut under dagen, en för obesiktad bil, en för lindrig överhastighet och en för att hålla mobiltelefonen i handen under körningen. 
Förutom det utförde polisen en så kallad välfärdskontroll på grund av en orosanmälan, men det visade sig att personen i fråga mådde bra. Det är dock glädjande att människor bryr sig om varandra och det är alltid bättre att ringa en gång för mycket än för litet, i fall att man oroar sig för någon medmänniska, bekant eller obekant. 


Nattpass torsdag till fredag
I Mariehamn uppdagades flertalet trafikbrott. Bland annat påträffades en mopedbilsförare som misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha dragit en pulka med en person på bakom. Två personbilsförare misstänks för trafikförseelse efter att ha sladdat med sina fordon.
Misshandel samt olaga hot i ett samboförhållande anmäldes det om från Lemland. Paret hade bråkat och lindriga skador uppkommit på den ena parten under bråket.
En personbilsförare kolliderade med ett rådjur i Saltvik, Haraldsby. 

Fredag dagspass
Polisen har under fredags morgonen övervakat trafiken längs Uppgårdsvägen där fordonstrafik är förbuden. Endast stadsbussen passerade, vilket den har rätt att göra.  Mycket bra resultat då det tidigare visat sig vara livlig trafik längs denna väg.
Vägen till och från Sjukhuset är vältrafikerad och under denna övervakning noterades två förare bryta mot stopplikten längs Doktorsvägen. Dessa förare delgavs nio dagsböter vardera. 
Polisen granskade en persons välmående efter att oroliga anhöriga ringt polisen och varit oroliga.
Polispatrull påträffade en berusad person på Klintvägen, avslocknad i snön. Ambulans tillkallades då personen var nedkyld och annars i dåligt skick.

Polisen drar in körrätten av olika orsaker, orsaker så som misstanke om trafikbrott och eller hälsa. En förare som delgivits körförbud påträffades i trafiken och delges minst 30 dagsböter.
Rådjursolyckorna är dagligen förekommande och som tur är väldigt sällan personskador. Däremot lider djuren och skadas. Polisen har till sin hjälp eftersöksjägare som är en stor hjälp för ordningsmakten. Polisen tackar för ett gott samarbete.

Natten fredag till lördag
Polisen kallades till ett trapphus där boende stördes av högljudd musik av en lägenhetsinnehavare. Polisen tystade ner festen och såg till att musiken stängdes av, detta för att trygga hemfriden för de övriga boende i komplexet.

Polisen stannade och kontrollerade en mopedbil i trafiken. Vid kontrollen uppdagades det att föraren saknade körrätt för att framföra mopedbilen. Dessutom satt mopedbilens ägare med i fordonet som passagerare, och hade överlåtit mopedbilen att framföras av en person som saknade körrätt. 
Föraren delgavs böter för olovlig körning, och passageraren delgavs böter för trafikförseelse, överlät i egenskap av ägare fordon att framföras av person som saknar körrätt.

Nyheter sv Ålands polismyndighet
oro
störande av ordning
trafik