Polisingripanden 19-23.10.2023

Utgivningsdatum 23.10.2023 13.40
Nyhet

Gällande de senaste dagarna kan polisen rapportera om flera fall av trafiköverträdelser vilka resulterat i böter. Några uppdrag resulterade i brottsanmälningar då misstanke om bland annat misshandel framkommit

Under torsdag delgavs böter till en förare av en bil vars tre av fyra däck konstaterades vid granskning vara under 1.6mm och därmed undermånliga enligt gällande bestämmelser. 


En singeolycka skedde vid Sjukhusvägen i Mariehamn. Polisen till platsen kunde notera att en bil kört på ett trafikmärke vid grupperingsområde i korsning. Föraren är därmed misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten. Ej personskador, endast materiella skador. Ärendet utreds vidare.


Fredag påträffades en personbilsförare som framförde en bil i 95km/h på 70-område. Föraren delgavs böter. 


Polisen påträffade vidare under fredag i samband med trafikövervakning, två olika fordonsförare vilka konstaterades ha framfört sina fordon med undermånliga däck. Även detta resulterande i misstanke om trafikförseelse och delgivna böter till förarna. 
Under lördag natt anmäldes till polisen om bråk i en privat bostad på landsbygden. Polispatrull åkte till platsen och kunde konstatera att flera personer varit involverade i händelsen. Detta resulterade i en brottsanmälan gällande misstänkt misshandel och polisen utreder ärendet.


Vidare inkom en anmälan om att en passagerare skulle ha misshandlat en ordninsgvakt ombord på ett fartyg. Polispatrullen till platsen konstaterade anmälans riktighet och en misstänkt person greps. Ärendet utreds.


Polisen delgav under helgen ytterligare flera böter till olika förare av både bilar som mopeder på grund av diverse trafiköverträdelser. Därutöver har det anmälts om ett antal kollisioner mellan fordon och rådjur på de åländska vägarna.

 

Polisen önskar att fästa uppmärksamhet vid att fordon som används i trafik har fungerande belysning, bra däck och att fordonet i övrigt inte har brister som kan äventyra säkerheten under färden. Det är viktigt att cyklister och andra lätta fordon har fungerande belysning samt att fotgängare använder relfexer eller reflexvästar för att synas i trafiken vid skymning eller mörker,  för att därmed undvika olyckor.

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet