Polisuppdrag under helgen

Utgivningsdatum 19.12.2022 9.31
Nyhet

Under helgen har polisen genomfört trafikövervakning resulterande i flera delgivna böter. Två personer misstänks för narkotikabruk och en brottsanmälan har registrerats på grund av ett handgemäng vid en fastighet.

Under helgen har polisen arbetat med förebyggande verksamhet genom trafikövervakning vilket resulterade i en del delgivna böteslappar. Överträdelser har bestått av överhastighet, körsätt som medfört fara och att förare framfört fordon med sikthinder i form av snö och is på rutan.

En mindre sammanstötning har skett mellan två bilar resulterande i lindriga materiella skador på fordon. Ej personskador.

En person greps på grund av störande beteende vid en vårdanstalt då personen vägrat att avlägsna sig från platsen trots tillsägelser från väktare. 

Handgemäng uppstod under fredag kvällen vid en fastighet resulterande i brottsanmälan gällande lindrig misshandel. En person avlägsnades av polisen från platsen.

I samband med övervakningsuppgifter i Mariehamn under lördag natt påträffades en person som kan misstänkas för narkotikabruk. Böter delgavs för straffbart bruk av narkotika.

Under söndag greps en person från ett kryssningsfartyg som innehade en mindre mängd narkotiska preparat, vilket resulterade i misstanke om straffbart bruk av narkotika och delgivna böter.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet