Riktad och intensifierad narkotikaövervakning

Utgivningsdatum 26.12.2019 6.36
Nyhet

Polisen har under natten avdelat personal för intensifierad narkotikaövervakning. Under tidig kväll granskades två personer varav den ena uppvisade tydliga drogtecken och polisen påträffade narkotika i den andre personens egendom. Bägge misstänks för straffbart bruk av narkoitka och misstänkt egendom omhändertogs. Bägge nekade till vård genom polisens så kallade vårdhänvisning.

Civil polispersonal i gott samarbete med krogpersonal genomförde granskningar av personer som uppvisade drogtecken inne på krogområdet. De personer som misstänktes fick genomgå kroppsbesiktning, ett sätt är urinprov. Polisen upptäckte flera fall av straffbara bruk av narkotika, narkotikapreparat som var aktuella denna kväll var kokain och cannabis. De misstänkta delgavs böter och erbjöds vård, en hjälp de nekade till. Polisen tackar krogpersonalen för samarbetet kring denna typ av övervakning. Flera fall av de straffbara bruk av narkotika polisen registrerade gällde personer utan tidigare historik gällande missbruk i Finland. Konsterades att mediciner med verksamma ämnen som är narkotikaklassade florerar i krogmiljöer, dock kunde de granskade uppvisa recept.

Böter har delgivits för dubbdäck med icke godkända dubbar, en ordningsbot om 70 Euro delgavs i Sund och en i Mariehamn av samma valör och sort, misstänkta trafikförseelser. Böter för överhastighet delgavs efter att polisens radare uppmätt en hastighet om 71 km/h längs Österleden.

Polisen har under kvällen varit på plats i Brändö för att utreda olycksorsaken vid den avåkning polisen tidigare informerat om och idag senare ger mer information kring.

Polisen satsade mycket resurser på allmän ordning och säkerhet kring krogstängning. Detta förlöpte bra trots stora folkmassor på samma yta. Polisen bistod ambulans. Dock anmäldes två misshandlar som skett under kvällen. En av dessa misshandlar resulterade i att en person behövde akut vård.

En person greps enligt polislagen under natten.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet