Skjutvapenbrott under utredning

Utgivningsdatum 30.3.2022 16.22

Anledning till polispådrag i Västernäs var ett soft air gun

Polisen har inlett en förundersökning med anledning av att en person setts göra en mantelrörelse med ett handeldvapen på allmän plats. Gärningen föranledde ett polispådrag som rapporterats om tidigare. Polisen kunde under kvällen lokalisera den misstänkte och utförde en husrannsakan i dennes bostad. I samband med husrannsakan påträffades ett soft air gun, men även skarpa patroner. Innehavet av skarpa patroner, som personen inte hade rätt att inneha, innebär att denne  fortsättningsvis är misstänkt för skjutvapenbrott. Vad beträffar vapnet som visade sig vara ett soft air gun gäller misstanken ordningsförseelse.

Polisen önskar uppmärksamma allmänheten om följande:

Soft air gun vapen är identiska med motsvarande "riktiga" vapen. Det är i princip omöjligt för allmänheten och även polisen att på avstånd se skillnad på om vapnet är riktigt eller ett soft air gun vapen. Om polisen får information om att någon går på allmän plats utrustad med skjutvapen, så är polisen skyldig att förbereda sig för att kunna möta en person med skjutvapen och även skyldig att förbereda sig på att själv använda skjutvapen. Att t.ex. rikta ett soft air gun vapen mot en annan person kan väldigt lätt misstolkas då man ser vapnet på avstånd. Ödesdigra olycksfall där polisen mött personer med soft air guns har skett runt om i världen. Detta är något ingen vill att ska ske.

Bifogad bild är det soft air vapen som var aktuellt igår kväll. Polisen har beslagtagit vapnet. Vapnet kommer att förstöras.

 

Brott och utredning Mariehamn Åland Ålands polismyndighet