Summering av helgens händelser och uppdrag

Utgivningsdatum 13.11.2023 11.58
Nyhet

Under helgen 10-12.11.2023 har polisen haft en jämn ström av uppdrag och arbete. En del böter har delgivits i trafikärenden, några fall där narkotika figurerat har registrerats och en person har anmält sig ha blivit utsatt för misshandel. Polisen har även registrerat en anmälan gällande stöld och några ungdomar misstänks för hemfridsbrott och för att ha blivit utsatta för fysiskt våld.

Fredag


Under fredagen påträffades vid två tillfällen olika förare som framförde obesiktat fordon i trafik. Detta resulterade i delgivna böter.

En person anmälde att denne upplever sig ha blivit hotad av en annan vilket resulterade i en brottsanmälan och ärendet utreds vidare.

En person framförde sitt fordon på en vägsträcka där det med angivet trafikmärke inte är tillåtet med fordonstrafik. Gärningen resulterade i böter till föraren

I samband med kontroll av en förare av en personbil framkom vid utandningstest misstanke om grovt rattfylleri. Föraren blåste positivt resultat på 1.01mg/l i testningsapparaturen. Händelsen resulterade i en brottsanmälan och körförbud. Polisen utreder ärendet.

Förarna till några mopeder delgavs böter för att registerskyltarna på mopederna inte var korrekt fästa till fordonet.

På natten önskades polis till platsen i samband med att ett passagerarfartyg anlände till Mariehamn på grund av misstanke om narkotikaförsäljning ombord under resan. En misstänkt greps och ärendet utreds vidare av polisen.

 

Lördag


Under dagen påträffades fyra fordonsförare vilka framförde sina fordon i en hastighet som överskred den på vägsträckan tillåtna. Gärningarna resulterade i böter.


En fordonsförare konstaterades framföra sin bil med en mobiltelefon i handen. Även detta resulterade i böter.


En stöld anmäldes ha skett på en arbetsplats. Polisen åkte till platsen och vidtog utredningsåtgärder. Ärendet utreds vidare.


På kvällen anmälds om en misshandel i en privat bostad. Polis till platsen, en misstänkt greps och ärendet utreds vidare.


En person delgavs böter efter att denne uppsåtligen stört den allmänna ordningen genom att föra oljud på allmän plats.

 

Söndag


Anmäldes till polisen om att några ungdomar stört hemfriden till en privat bostad under sena kvällen. Polis till platsen och konstaterade anmälda uppgifternas riktighet. Det framkom vidare uppgifter gällande händelsen varmed förutom misstanke om hemfridsbrott även registrerades en anmälan om misstänkt lindrig misshandel. Ärendet utreds vidare.


Från ett passagerarfartyg anmäldes om misstänkt narkotikabruk. Polis till platsen vid fartygets ankomst till Mariehamn vilket resulterade i delgivna böter till en misstänkt person och misstänkta narkotiska ämnen omhändertogs.

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet