Tämligen lugn helg, trots mycket folk i farten

Utgivningsdatum 11.7.2022 9.33
Nyhet

Under helgen har polisen övervakat ordningen och förrättat ett antal trafikkontroller runt om i landskapet. Bl.a. följande kan rapporteras.

En personbilsförare delgavs på lördagskvällen bötesföreläggande för att ha kört 99km/h på Hammarlandsvägen i Hammarland där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h.


Samma kväll delgavs bötesföreläggande till en personbilsförare som körde 116 km/h på Godbyvägen i Jomala på en vägsträcka där 90 km/h hastighetsbegränsning råder. 


I Mariehamn framfördes på söndagsförmiddagen en personbil i en hastighet av 66 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.


Nykterhetskontroller utfördes på söndagen bl.a.  i Finström och Hammarland. Totalt har 30 stycken fordon och förare kontrollerats. Alla kontrollerade förare har varit nyktra. Tre förare delgavs böter för trafikförseelse, då deras fordon var utrustade med däck som var i strid med bestämmelserna.


I Jomala på Hammarlandsvägen delgavs en förare bötesföreläggande för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha underlåtit att iaktta trafikmärket omkörningsförbud.


I Jomala på Kungsövägen framfördes en paketbil i en hastighet av 65 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.


I Mariehamn delgavs en personbilsförare böter för trafikförseelse efter att ha använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt. I Mariehamn påträffades också ett obesiktat fordon i trafik. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.


I Mariehamn stannades en personbil på söndagseftermiddagen för kontroll. Föraren var nykter, men saknade körrätt eftersom körrätten upphört. Föraren delgavs böter för olovlig körning. 

 

Mariehamn 11.07.2022
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet