Tämligen lugn vecka

Utgivningsdatum 17.3.2024 13.37
Nyhet

Den gångna veckan har varti tämligen lugn. Under veckan har ett flertal trafikkontroller genomförts både i stan och på landsbygden. Följande kan rapprteras.

På tisdagskvällen körde en bilförare 118 km/h på väg där 90 km/h hastighetsbegränsning råder. Händelsen skedde på LV 2 i Finström och föraren delgavs böter på platsen. 
På onsdags eftermiddagen delgav en bilförare böter för att denne inte gav fri passage åt en person som stod i beråd att beträda ett övergångsställe. Händelsen 
skedde i Godby.
På lördagen delgavs två bilförare böter för överhastighet på landskapsväg 2 i Jomala. Den ena körde 90 km/h på 70-område och den andre 113 km/h på vägavsnitt där 90 km/h hastighetsbegräsning råder. Båda delgavs böter på platsen. 

Under veckan har ett flertal bilförare delgetts böter för att de endera underlät att använda bilbälte under färden eller för att föraren använde under färden mobiltelefon genom att
hålla den i handen. Kontroller hölls i Mariehamn och Lemland och förarna delgavs 70 € resp. 100 € ordningsbotsförelägganden.

Tre fall av kollision med råddjur har också rapporterats in. Hämdelsen har skett vid skymning i Jomala och i Mariehamn. 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet