Tämligen lugn vecka, bara trafikärenden att rapportera

Utgivningsdatum 11.2.2024 12.58
Nyhet

Under den gångna veckan har polisen haft trafikkontroller bl.a. Mariehamn, Jomala och Finström. Förutom böter för överhastigheter, undermåliga däck och användning av mobiltelefon under färden, har sex motorfordonsförare delgetts böter för att de framfört fordon i trafik trots sikthinder.

Innan och under färden skall föraren se till att det inte finns något sikthinder varken på fordonets vindruta eller på de främre sidofönstren.

Nu på vintern är det viktigt att man putsar bort all snö som finns på bilen och som kan sen under färden falla ner. Först då den möjliga isen på vindrutan och på de främre sidofönstren är bortskrapad, samt om imma bildats på insidan, är bortputsad är det ok att åka iväg.

Även för den som har t.ex. varmt garage eller av annan orsak slipper skrapa is är det värt att regelbundet rengöra fordonets vindruta och de främre sidofönster. Det bildas lätt smuts på insida och speciellt nu då vårsolen börjat visa sig, så är det dags att se över sina bilfönster. 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet