Temaövervakning

26.4.2021 13.03
Nyhet

Polisen har under föregående vecka och de två kommande veckorna en intensifierad trafikövervakning gällande hastigheter. Under veckan som gått har flertalet böter delgetts för överhastigheter och var och en trafikant uppmanas att följa de begränsningar som satts.

Under veckorna 16 till och med 18 har polisen som en del av ett nationellt tema en intensifierad övervakning gällande hur väl trafikanterna följer hastighetsbegränsningarna. 
Under föregående vecka, dvs vecka 16, har polisen registrerat följande mängd trafikbrott:

  • 11 trafikförseelser, varav 6 stycken på grund av överhastighet
  • 4 äventyrande av trafiksäkerheten, varav 2 stycken på grund av överhastighet
  • 1 grova äventyrande av trafiksäkerheten, ej överhastighet

På Åland fortsätter polisen med den intensifierade hastighetsövervakningen även under veckorna 17 och 18. Polisen vill härmed göra trafikanter medvetna om denna övervakning och att även andra brott än överhastigheter uppdagas i samband med den.
 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
böter
hastighetsbegränsningar
trafikövervakning
Ålands polismyndighet