Temaövervakning och patrullering

27.3.2021 8.44
Nyhet

Polisen har under fredagen och natten till lördagen ägnat sig åt temaövervakning. Det nu aktuella temat är att granska att förplägningsrörelsernas verksamhet är i linje med de restriktioner som givits på grund av en rådande pandemin. Inga åtgärder vidtogs i samband med övervakningen.

Under rådande pandemi åligger det bland annat polisen att säkerställa att de beslut som tagits gällande förplägningsrörelsernas begränsningar följs. Under fredagen och natten till lördag granskades bland annat detta. Inga överträdelser påträffades vid denna granskning.


Utöver detta har patrullerna patrullerat över fasta Åland och glädjande kunnat konstatera att inga brott uppdagades i samband med det. 


En anmälan om lindrig skadegörelse i form av äggkastning mot bostad kom polisen till kännedom natten till lördag. Polisen utreder.

Nyheter sv Ålands polismyndighet