Tillfälliga ändringar vid tillståndsservicen

30.12.2021 17.25
Nyhet

På grund av rådande situation införs vid tillståndsservicen följande ändringar: Endast en kunddisk kommer att vara öppet och endast en kund eller personer som hör till samma familj eller sällskap tas åtgången in i kundutrymmet. Övriga kunder måste alltså vänta på sin tur utanför kundutrymmet.

Uppmärksamma att detta kan föranleda köbildning utanför kundutrymmet. Kösystemapparaturen är tagen ur bruk. Besöker du tillståndsservicen så rekommenderas att du använder ansiktsskydd.

Om du bara kan vänta med att förnya ditt tillstånd eller ansöka om ett nytt tillstånd just nu, så rekommenderas att du flyttar ditt besök till oss till ett senare tillfälle. 


Uppmärksamma att pass och identitetskort kan ansökas via nättjänsten. Se vidare polisens hemsida www.polisen.ax 


Endast bokningar till vapengranskning tas emot. Bokning av tid till vapengranskning sker per telefon 018 - 527 102.

Detta gäller från 31.12.2021 och åtminstone till och med 20.1.2022. 
 

Tillståndtjänst sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet