Tillfälliga ändringar vid tillståndsservicen

Utgivningsdatum 21.1.2022 10.42
Nyhet

Tiden har förlängts, så ändringarna gäller härmed åtminstone t.o.m. 30 januari 2022.

På grund av rådande situation införs vid tillståndsservicen följande ändringar:

Endast en kunddisk kommer att vara öppet och endast en kund eller personer som hör till samma familj eller sällskap tas åtgången in i kundutrymmet. Övriga kunder måste alltså vänta på sin tur utanför kundutrymmet.
Uppmärksamma att detta kan föranled köbildning utanför kundutrymmet. Kösystemapparaturen är tagen ur bruk. 
Besöker du tillståndsservicen så rekommenderas att du använder ansiktsskydd. 

Om du bara kan vänta med att förnya ditt tillstånd eller ansöka om ett nytt tillstånd just nu, så rekommenderas att du flyttar ditt besök till oss till ett senare tillfälle. 
Uppmärksamma att pass och identitetskort kan ansökas via nättjänsten. Se vidare polisens hemsida www.polisen.ax

Endast bokningar till vapengranskning tas emot. Bokning av tid till vapengranskning sker per telefon 018 - 527 102.

(texten publicerats 31.12. 2021 och 06.01.2022)


Detta gäller åtminstone till och med 30.1.2022. 

 

Nyheter Tillståndtjänst sv Ålands polismyndighet