Tillstånd för utländska medborgare hos polisens tillståndstjänster

Utgivningsdatum 21.12.2016 17.01
Nyhet

Kundbokningen för ansökan om uppehållstillstånd, EU-registrering eller för att ansöka om medborgarskap är nu fullbokad fram till 30.12.2016.

Vi kan inte ta emot flera kundbesök men har du som kund fått meddelande om att ditt tillstånd är klart så kan du hämta ut ditt beslut i kundtjänst på Strandgatan 23 i Mariehamn.

Från och med 01.01.2017 då Migrationsverket övertar handläggningen av dessa tillstånd så kan man ansöka via webbtjänsten på www.EnterFinland.fi .

Vid frågor angående ansökningsförfarandet vänligen kontakta Migrationsverket i Helsingfors. Deras kontaktuppgifter finns på hemsidan www.migri.fi

Med önskan om en God Jul och en god fortsättning inför 2017,

Tillståndsenheten vid Ålands polismyndighet

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet