Tillståndsenhet öppnas först kl. 12 på onsdagen

Utgivningsdatum 22.5.2023 8.32
Nyhet

Tillståndsenheten har stängt onsdagen den 24 maj fram till kl. 12.00 p.g.a. utbildning.

Polismyndigheten rekommenderar att man bokar sina besök via nättjänsten som finns på polsmyndighetens hemsida; https://asiointi.poliisi.fi/

Via sidan kan man boka tid för pass-, identitetskorts-, vapentillståndsansökningar och numera också för körkort.  

Uppmärksamma att under de sista öppethållningstimmarna brukar det uppstå köer och väntetiden kan ibland bli ganska lång. Så boka tid, tidsbokningen underlättar då du vill ha ditt ärende uträttat utan väntetid. 

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet