Tillståndsenheten har stängt måndagen den 22 januari 2024

Utgivningsdatum 15.1.2024 15.39
Nyhet

Tillståndsenheten har stängt måndagen den 22 januari 2024 på grund av utvecklingsdag. Nedan information om bl.a. tidsboknings- och nättjänsten.

Det går i nuläget att boka tid för pass, identitetskort, åländska körkort och vapenansökningar.

På polisens hemsida www.polisen.ax  (nere på sidan) finns en blå kub med texten "TIDSBOKNING hos polisen". 

Kundflödet varierar mycket under dagen och veckodagar. Det för med sig att det stundvis uppstår mycket långa köer, speciellt under den sista öppethållningstimmen. För att alla skall få sina ärenden handlagda och att kötiderna inte ska bli så långa önskar vi att fler bokar tid för sina besök. Med att boka tid för ditt besök slipper du köa.

Pass och identitetskort kan också sökas elektroniskt.  Till programmet kommer man in via hemsidan och vidare med länken i högra övre hörnet "TILL NÄTTJÄNST". Man loggar in t.ex. med sina bankkoder och programmet handleder hur ansökan skall göras och om ansökan måste ännu kompletteras med ett besök till polismyndigheten. 

Information om riksomfattande rådgivningstjänst: 

I polisens rådgivningstjänst får du allmänna råd i icke-brådskande ärenden. För dig som är bosatt på Åland kan rådgivningstjänsten ge råd främst i frågor som berör pass, identitetskort och vapenärenden, men även gällande tidsbeställning och e-tjänster. Rådgivningstelefon 0295 419 800.

Betjäning mån–fre 8.00–16.15, lör-sön stängt. Betjäningen ges på svenska eller finska.

Mera uppgifter om rådgivningstjänster hittas på www.polisen.ax /kontaktuppgifter. 

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet