Tillståndsenheten har stängt onsdagen den 27 september

Utgivningsdatum 22.9.2023 11.18
Nyhet

Tillståndsenheten har stängt onsdagen den 27 september på grund av rekreationsdag. Nedan information om tidsboknings- och nättjänsten.

På polisens hemsida www.polisen.ax (nere på sidan) finns en blå kub med texten "TIDSBOKNING hos polisen".  Via den kommer man direkt in på tidsbokningssidan:  https://asiointi.poliisi.fi/ajanvaraus-fe/reserve 

Det går i nuläget att boka tid för pass, identitetskort, åländska körkort och vapenansökningar. 

Kundflödet varierar mycket under dagen och veckodagar. Det för med sig att det stundvis uppstår mycket långa köer. För att alla skall få sina ärenden handlagda och att kötiderna inte ska bli så långa önskar vi att fler börja boka tid för sina besök. Med att boka tid för ditt besök slipper du köa.

Pass och identitetskort kan också sökas elektroniskt.  Till programmet kommer man in via hemsidan och vidare med länken i högra övre hörnet "TILL NÄTTJÄNST". Man loggar in t.ex. med sina bankkoder och programmet handleder hur ansökan skall göras och om ansökan måste ännu kompletteras med ett besök till polismyndigheten.

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet