Tillståndsenhetens öppethållningstider 10 juni

Utgivningsdatum 7.6.2022 16.05
Nyhet

Tillståndsenheten har öppet på fredagen den 10 juni mellan kl. 09.00 - 12.00. Stängt på eftermiddagen på grund av utbildning.

Uppmärksamma att under tiden 10 - 13 juni 2022 kan polisen inte ta emot vapenansökningar på grund av programuppdateringar. 

Nyheter Tillståndtjänst sv Åland Ålands polismyndighet