Tillståndsenhetens öppethållningstider

30.12.2021 11.00
Nyhet

Tillståndsenheten stänger redan kl. 13.00 på nyårsafton (31.12.2021). På måndagen den 3 januari har vi stängt hela dagen på grund av systemuppdatering.

Ålands landskapsregerings beslut (2021:172) om polisens avgiftsbelagda prestationer träder ikraft 1 januari 2022. 
Beslutet och information om avgifterna hittas på 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alands-forfattningssamling


 

Tillståndtjänst sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet