Trafik och högt musik under onsdagsdygnet

1.4.2021 9.35
Nyhet

Bland annat flera bilister bötfälldes för att de ej följt stopplikten i Mariehamn. Hög musik störde grannar i Västernäs.

På tidigare onsdagsmorgonen anmäldes om störande beteende i Västernäs. Grannfriden stördes av hög musik som spelades. Anmälaren hade ej själv lyckats få kontakt med grannen, så polisen åkte till platsen. Saken löstes med en god diskussion med lägenhetsinnehavaren och musiken tystades ner. 

Polisen vill uppmärksamma bilisterna att vid utfarten från Ålands Centralsjukhus råder stopplikt, korsningen försedd med trafikmärket obligatoriskt att stanna. Under onsdagsförmiddagen stoppades sju fordonsförare och delgivnas böter för att de ej stannat. 

Polisen utförde också under onsdagsmorgonen kontroller vid Möckelö Strand i Jomala. Bland annat mättes hastigheter på 30-område. Bilisterna skötte sig, men några ungdomar på cyklar fick tillsägelse för att de cyklade på bakhjulet invid den relativt vältrafikerade gatan.

I övrigt så påträffades under onsdagen två förare i trafiken, som delgivits böter då de hållit mobilen i sin hand samtidigt som de framförde fordonet. Ytterligare påträffades i trafiken en bilist som saknade körkort och denne delgavs för olovlig körning böter på 34 dagsböter. 

Hög musik vållade problem även under natten till torsdagen. Timmen var sen och ljudet var på en sådan nivå att det orsakade störning för andra boende i lägenhetshuset. Polispatrull på platsen upplyste lägenhetsinnehavaren om saken, och musiken stängdes av.

Utöver detta patrullerande och övervakning av varierande art omkring i landskapet samt intern skolning om bland annat polisens olika redskap och hjälpmedel.  

Onsdagen den 31.3.2021

Nyheter Nyheter Trafik sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet