Trafikärenden

Utgivningsdatum 27.12.2016 17.38
Nyhet

Misstänkt äventyrande av trafiksäkerheten, framförde fordonet längs med Kvarnbovägen i Saltvik och plötsligt förlorade föraren herraväldet över fordonet och körde av vägen till vänster sett ut färdriktningen. Ej personskador.

Ett fordon som parkerats på Norragatan i Mariehamn och plötsligt började rulla neråt samt stötte emot några buskar i korsningen Norragatan och Ålandsvägen, ej skador på personer eller fordon

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet