Trafikärenden, annars lugnt under helgnätterna.

Utgivningsdatum 14.5.2023 12.18
Nyhet

Under de gångna dagarna har polisen bl.a. genomfört hastighetskontroller runt om i landskapet. Polisen har också patrullerat och haft diverse kontroller i skärgården tillsammans med sjöbevakningen. Helgnätterna har förlöpt överlag lugnt.

Under torsdagsdygnet hade polisen hastighetskontroller längs landsväg 2. Tidiga morgontimmen stannades ett fordon som körde 69 km/h övre Lemströms bro. Föraren delgavs ordningsbotsföreläggande på platsen. 


Senare på dagen fortsatte kontrollerna och det resulterade i att två förare stannades för överhastighet och delgavs bötesföreläggande samt 10 dagars körförbud. Ena händelsen skedde i Granboda Lemland och där var den konstaterade hastigheten var 121 km/h på 90 km/h-väg och i den andra som skedde i Lumparland, var den konstaterade hastigheten 104 km/h på 70 km/h-väg. 


Under helgen har även genomförts ett antal alkoholtester. I två fall visade sållningsinstrumentet sådant resultat att föraren togs med till test med precisionalkometern. I båda fallen var analysresultatet under 0,22 milligram per liter. Förarna är inte mera misstänkta och ärendena har avslutats. 


Under helgen inkom också ett antal anmälningar till polisen om störande hög musik från bilar. En förare delgavs ordningsbotsföreläggande för att musikvolymen i bilen var på den nivån att det störde den allmänna ordningen. 

* * * * 

Glad morsdag till alla mammor ! 
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet