Trafikkontroller och efterlysta personer

13.10.2021 9.47
Nyhet

Polisen har senaste dagarna bl.a. utfört trafikkontroller i Jomala och Lemland. Totalt 27 fordonsförare har kontollerats, samtliga var nyktra. Anmärkningar för lindriga förseeleser har givits. Polisen har också aktivt sökt efterlysta personer i landskapet.

I Lemland påträffades ett obesiktat fordon i trafik. Fordonets registerskyltar avlägsnades och föraren delagavs böter för trafikförseelse.

I Jomala delgavs en fordonsförare böter för misstänkt äventyrande av trafiksäkerheten efter att underlåtit att iaktta trafikmärke som anger väjningsplikt.

I Mariehamn delgavs en fordonsförare böter misstänkt för trafikförseelser efter att ha använt mobiltelefon under körningen på ett lagstridigt sätt.

Polisen har de senaste dagarna eftersökt personer som är efterlysta i landskapet. En efterlyst person påträffades och processades i enlighet med efterlysningen.

På tisdagen besökte polisen Kökar för utförande av tjänsteåtgärder.

Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafik
Ålands polismyndighet