Trafikkontroller, ordningsövervakning och deltagande i Mässan

Utgivningsdatum 16.4.2023 12.07
Nyhet

Trafikkontroller förrättats bl.a. vid Lemströms kanal, i Finström, Eckerö, Hammarland och Sund. Under helgen närvarar polisen också vid Mässan i Baltichallen. På plats i polisens monter även representant från Polisyrkeshögskolan. Information om detta även på Facebook /Ålands polismyndighet.

Sent på onsdagskvällen körde en bilförare vid Lemströms kanal 75 km/h. På platsen råder 50 km/h hastighetsbegränsning. Föraren delgavs bötesföreläggande på platsen. 
På samma plats, men några timmar senare vid halv tvåtiden på natten till torsdagen körde en annan bilförare 78 km/h. Den föraren delgavs också bötesföreläggande på platsen. 


För fort gick det också samma natt på Sundsvägen i Finström. Bilföraren som körde 98 km/h på vägsträckan där 70 km/h hastighetsbegränsning råder delgavs bötesföreläggande. 


Under torsdagen och fredagen påträffades också ett antal fordon i trafiken som ej besiktats. Händelserna skedde i Eckerö och Lemland. Förarna delgavs ordningsbotsföreläggande. 


På fredagskvällen framfördes en bil på Hammarlandsvägen i Hammarland i en hastighet på 147 km/h. På vägsträckan råder 90 km/h hastighetsbegränsning. I bilen under färden även fyra passagerare. Föraren misstänks nu för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, och delgiven interimistiskt körförbud. Utredning av ärendet fortsätter. 


En mopedförare äventyrande trafiksäkerheten i på lördagskvällen i Godby. Mopedisten hade felaktigt lämnat korsningen och ytterligare fortsatt framföra mopeden på motkommande körförfält. Mopedföraren delgav bötesföreläggande. 


Under helgnätterna har det varit en del folk i farten. Vid krogstängningen var det en hel del stök i centrum.  Med polisnärvaro och några ingripanden kunde dock ordningsstörningarna avstyras. På morgontimmarna till söndagen delgav även ordningsbotsföreläggande till en bilförare på Nygatan, som trots tidigare tillsägelse fortsatte att spela hög musik.  

 

Mariehamn 16.04.2023
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet