Trafikövervakning

Utgivningsdatum 10.11.2023 9.52
Nyhet

Under onsdag och torsdag dagspass, påträffade polisen ett antal fordonsförare vilka misstänks för bland annat ha använt mobildtelefon under färden och framfört fordonet över tillåten hastighet, med delgivna böter som resultat.

Händelser från onsdag 8/11 och 9/11 2023

Onsdag

Förare av ett fordon i Mariehamn påträffad med mobilanvändning under färd. Ordningsbot på 100 euro delgiven.

Förare som körde överhastighet delgavs ordningsbot på 200 euro.

Förare som underlåtit att iaktaga försiktighet i trafiken och körde i diket fick ett strafföreläggande(böter), i Jomala 


Torsdag


Förare av ett fordon i Mariehamn påträffad under färd med mobiltelefonen i handen, delgavs en ordningsbot på 100 euro


Två förare som konstaterades ha framfört sina fordon i överhastighet i Jomala fick varsin ordningsbot på 200 euro.

 

Personbil påträffad i trafiken på landsvägen kontrollerades av polisen och det visade sig att bilen försetts med registerskyltar vilka tillhörde  en annan bil. Brottsanmälan upprättad och polisen utreder ärendet vidare.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet