Trafikövervakning i landskapet

Utgivningsdatum 14.4.2022 9.09
Nyhet

Polisen har under dagen den 13.4 utfört trafikövervakning i landskapet. En person greps för att hen störde ordningen i Mariehamn

Två obesiktade fordon har påträffats i trafik under dagen, ett i Saltvik och ett i Geta. Förarna har delgivits böter för trafikförseelse.

Två överhastigheter har registrerats under dagen, en i Mariehamn och en i Jomala. I det ena fallet framfördes ett fordon i en hastighet av 46 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h, och i det andra fallet framfördes ett fordon i en hastighet av 65 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Båda förare delgavs böter för trafikförseelse.

Två förare har delgivits böter för trafikförseelse för att ha använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt. Båda händelserna har inträffat i Mariehamn.

I Finström delgavs en förare böter för trafikförseelse efter att ha underlåtit att surra last i enlighet med bestämmelserna.

I Mariehamn greps en person på basen av polislagen för att skydda mot brott och störande beteende.
 

Nyheter Nyheter Trafik sv Åland Ålands polismyndighet