Trafikövervakning under lördagen

27.11.2021 19.25

Bilister har tilldelats böter för diverse trafikrelaterade förseelser.

Under förmiddagen utfördes trafikövervakning i Hammarland och Eckerö. Två fordonsförare delgavs böter efter att ha överskridit den högsta tillåtna hastighetsbegränsningen med 19 km/h och 22 km/h. Ett fordon påträffades också var fordonets rutor inte var tillräckligt väl skrapade, vilket påverkade förarens sikt. Föraren delgavs böter.

I Lemland påträffades ett obesiktat fordon i trafik. Fordonets registerskyltar avlägsnades, och föraren delgavs böter. I samma kommun påträffades också ett fordon som var utrustat med en ljusanordning som reflekterade rött sken framåt. Föraren delgavs böter.

I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 86 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter, samt ett körförbud som varar i tio dagar.
 

Trafik Åland Ålands polismyndighet
trafikövervakning
Ålands polismyndighet