Trafikövervakning vid skolor och misstänkt rattfylleri

20.8.2021 14.00
Nyhet

Under de senaste dygnen har polisen ingripit i några störande beteenden och genomfört trafikövervakning i samband med att skolorna börjat. En trafikolycka har skett mellan två bilar men lyckligtvis blev ingen person skadad. Därutöver misstänks en person för att ha framfört en bil under påverkan av alkohol.

Under tiden 18-20.08.2021 kan polisen rapportera om följande händelser från sina arbetsuppdrag:

I Jomala befann sig en person under onsdags kvällen olovligen på privat plats och avlägsnades från platsen. Personen valde senare under natten att återigen befinna sig olovligen på en privat plats i på ett annat ställe. Personen greps på basis av polislagen. I samband med detta misstänks personen även för olovlig körning, då personen tagit sig fram genom att framföra ett motordrivet fordon trots att personens körrätt är indragen, polisen utreder vidare.

I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 59 km/h, trots att fordonet har en fordonsbestämd hastighet om 45 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för trafikförseelse. 

I Mariehamn framfördes även ett fordon så att egendom skadades, genom ikörning. Föraren påträffades och misstänks för trafikförseelse. Alkohol var inte inblandat i denna händelsen.

I Mariehamn greps en person på basis av polislagen på grund av störande och aggressivt beteende.

Under torsdagen har polisen fortsättningsvis övervakat trafiken vid skolor och inga större överträdelser har kunnat konstateras i samband med övervakningen.  En trafikolycka mellan två personbilar skedde på landsvägen. Inga personskador, och polisen utreder ärendet vidare.

Under nattskiftet mellan torsdag och fredag greps en person på basis av polislagen för skydd mot brott och störande beteende efter att personen hade upprepande gånger utan anledning, stört myndigheters verksamhet.

Anmäldes om att en person framförde en bil i berusat tillstånd. Fordonet och föraren påträffades av en polispatrull och föraren blåste över gränsen för misstänkt grovt rattfylleri. Föraren misstänks också för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha framfört fordonet på ett sätt som förorsakat fara för andra. Personen greps misstänkt för brott, en brottsanmälan registrerades och ärendet utreds vidare.

Polisen önskar att påminna bilister och andra fordonsförare om att det finns många unga som börjat i skolan och som rör sig ute bland trafiken. Iaktta försikighet och hålls hastigheten nere.
 


 

Nyheter Ålands polismyndighet
störande av ordning
trafikbeteende