Trevlig självständighet

6.12.2021 8.39
Nyhet

Polisen har under helgen övervakat trafiken och ordningen runt om i landskapet. I det stora hela har det varit en lugn helg men anmälningar om bland annat misshandel och stöld har tagits emot. I samband med patrullering har en del brott inom trafiken uppdagats och hanterats.

Bland annat följande har sysselsatt polisen under helgen:

  • Natten till söndag anmäldes att en person slagit till en annan med en glasflaska på en restaurang i Mariehamn. Den slagne fördes med ambulans till sjukhus för vård men utan allvarligare skador. Ärendet utreds som grov misshandel.
  • Två personer grips på polislagen under natten mot måndag i syfte att förebygga brott och störande beteende. Personerna kunde vid närmre undersökning konstateras vara misstänkta för en stöld som anmälts till polisen i vilken varor för ett par tusen euro stulits. Stölden inträffade i Mariehamn på lördagen. Ytterligare misstänkts personerna för bedrägeri genom att beställa från restaurang i Mariehamn utan att kunna betala.
  • En person påträffades under natten mot måndagen sovandes i ett trapphus och vid kontroll framkom att personen saknade bostad. Personen har nu fått tillfällig övernattningsplats och berörd myndighet jobbar vidare på att lösa situationen.
  • Tolv böteslappar gällande trafikbrott har delgetts under helgen. Brotten har skett runt om på Åland och har främst handlat om överhastighet men även obesiktade bilar har uppdagats och smärre kollisioner, bland annat på grund av trötthet, har utretts. 

Ålands polismyndighet vill samtidigt önska alla en trevlig självständighet.
 

Nyheter Ålands polismyndighet
allmän ordning
bedrägeri
butiksstöld
förmögenhetsbrott
misshandel
trafikbrott
Ålands polismyndighet