Två gripna under natten

16.9.2021 12.55
Nyhet

Två personer greps under natten pga strörande beteende.

Anmäldes om en påverkad person i centrum som uppträdde avvikande. Polisen påträffade personen som uppvisade tecken på bruk av narkotika. Personen greps på basis av polislagen, och i dennes tillhörigheter påträffades en ringa mängd misstänkt narkotika samt rekvisit. Polisens testinstrument för narkotika gav även vid handen att personen använt narkotika. Personen delgavs böter för straffbart bruk av narkotika. 


Ytterligare en person greps under natten efter att ha ringt alarmcentralen och polisen och uttalat hot om att hen skulle vandalisera saker. Personen påträffades och greps på basis av polislagen för skydd mot brott och störande beteende. Personen misstänks även för straffbart bruk av narkotika.
 

Maarianhamina - Mariehamn Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet
allmän ordning
narkotikabrott