Ukrainska flyktingars rätt att arbeta

Utgivningsdatum 11.4.2022 13.16

Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd

Ukrainska flyktingar som sökt tillfälligt skydd i Finland behöver inte längre vänta på att uppehållstillstånd beviljas eller på att få ett uppehållstillståndskort för att kunna arbeta. Inrikesministeriet har i fredags gått ut med ett nytt direktiv. När ansökan om tillfälligt skydd lämnats till polisen erhåller man en handling om att ärendet anhängiggjorts. Denna handling ger flyktingen rätt att arbeta. 

Informationen finns nu även på svenska på Inrikesministeriets hemsida.

Personer som flytt från Ukraina kan börja arbeta genast efter att de har sökt tillfälligt skydd - Inrikesministeriet (intermin.fi)

 

Mariehamn Tillståndtjänst Ålands polismyndighet