Ungdomar i trafiken

28.2.2021 9.10

Polisen har under natten arbetat med bland annat följande:

Polisen övervakade trafiken och uppdagade i Mariehamn en moped som till synes framfördes med brister i skick och konstruktion. När polisen bestämde sig för att stanna mopeden, började mopedföraren försöka köra undan polispatrullen. Efter ett kort efterföljande valde dock mopedföraren självmant att stanna. Föraren delgavs böter.

En annan moped framfördes även den med brister, och historien upprepade sig när mopedföraren valde att försöka köra undan polispatrullen. Polisen tappade för ett ögonblick synkontakt med mopeden, men efter sök i närområdet kunde mopeden lokaliseras parkerad bakom ett egnahemshus. Hemma i huset fanns mopedföraren samt dennes föräldrar. Mopedföraren erkände sig skyldig och delgavs böter samt ett interimistiskt körförbud, eftersom mopedförarens framförande av mopeden uppvisade tecken på allvarlig likgiltighet i trafiken.

En mopedbil stannades för rutinkontroll, där det uppdagades att antalet passagerare översteg det tillåtna. Dessutom påträffades alkohol i mopedbilen. Föraren delgavs böter och alkoholen omhändertogs då samtliga i mopedbilen var minderåriga. 

Anmäldes om bråk i egnahemshus på landsbygden. Polispatrull på platsen konstaterade att alkohol var en avgörande faktor till grälet, dock hade inget fysiskt handgemäng ännu skett. En av de inblandade på platsen fördes hem av polispatrullen. På hemmafesten fanns ca 10 personer, vilket är över de nuvarande rekommendationerna. 

Följ landskapsregeringens rekommendationer och är man försatt i karantän av sjukvårdsmyndigheterna så skall direktiven följas. Gäller oss alla. 
 

Nyheter Nyheter Typ sv Ålands polismyndighet
mopeder
Ålands polismyndighet