Uppdrag ocg åtgärder under helgen

4.10.2021 10.55
Nyhet

Under helgen har polisens alarmverksamhet arbetat med en del trafikärenden och assisterat brandkåren i samband med att en bastu börjat brinna. Polisen har till följd av anmälningar om klotter vid skolor riktat övervakningsåtgärder till olika platser där detta konstaterats ha skett. Vid två av uppdragen konstaterades att hemmafester hade arrangerats där det i ena fallet visade sig att ingen alkohol fanns med i bilden men i det andra fallet fanns flera ungdomar på festen och tomma alkoholkärl konstaterades finnas på platsen.

Under fredagens nattpass stannade polisen några mopedbilar i trafiken för att påpeka om brister som bör åtgärdas. Vid ett av fordonsstoppen uppdagades en tredje passagerare i bagageutrymmet. Passageraren fick promenera från platsen och föraren delgavs böter om 100 euro. Mopedbilar är överlag sparsamt konstruerade, och särskilt kring bagageutrymmet finns inte mycket som står emot vid en eventuell kollision. Följden för den extra passageraren kan därför bli ödesdigert, något som polisen anser är viktigt att lyfts upp. 

En kraftigt berusad person som fallit och slagit sig fick hjälp av polisen att ta sig till hotellet var personen bodde.

En stockbastu brann på landsbygden och polisen ryckte ut tillsammans med räddningstjänsten. Brandorsaken verkade till synes inte orsaka frågetecken och utreds vidare av brandmyndigheter. Inget brott misstänks.

Två fordonsförare erhöll varsin böteslapp under natten efter att ha framfört sina fordon trots att dessa var obesiktade. Dessutom erhöll en traktorförare böter för äventyrande av trafiksäkerheten då han framförde traktor + släp i mörker utan några som helst fungerande lampor eller reflexer på släpet. 
Med anledning av flertalet skadegörelser genom klottring den senaste tiden, övervakade polisen under lördagens nattpass bland annat skolbyggnader runtom Mariehamn. I närheten av en av dem iakttogs en ungdom som sprang när hen fick se polisen. Personen påträffades slutligen, identifierades och skjutsades hem med barnskyddsanmälan som följd.

Två hemmafester med minderåriga anmäldes under natten till polisen. I det ena av fallen kunde det ej konstateras någon festlighet med alkohol, i det andra fallet däremot ertappades ett 20-tal ungdomar mitt i festligheterna. Flertalet personerna avlägsnade sig från platsen och en stor mängd tomma alkoholkärl påträffades i bostaden. En minderårig person som var bosatt på adressen hade till en början bjudit in några vänner, något som dock snabbt eskalerade till en större fest än vad personen tänkt sig. Festen avslutades av polisen, personens förälder kontaktades och polisen upprättade barnskyddsanmälan som följd. 

En mopedbil påträffades under natten som konstaterades vara i bristfälligt skick. Registerskylten avlägsnades och föraren har en böteslapp att vänta. Bristerna behöver åtgärdas och mopedbilen kontrollbesiktas innan den får framföras på väg.
 
Under söndagen har polisen upprättat trafikkontroller i Jomala, Lemland och Saltvik. Totalt har 38 stycken fordon och fordonsförare kontrollerats, samtliga har varit nyktra. Anmärkningar för lindriga förseelser utdelades till berörda förare på grund av brister.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet
alkohol
minderåriga
mopedbilar
skadegörelse
trafikövervakning
övervakning