Utredningen om händelsen på Lappo, Brändö den 25.11.2019

Utgivningsdatum 28.11.2019 13.29
Nyhet

Utredningen om händelsen på Lappo, Brändö den 25.11.2019

Utredningen har framskridit bl.a. fler förhör har förrättats och undersökning av det framkomna har påbörjats.

Av det som framkommit i utredningen har rubriceringen nu ändrats till grov misshandel. I detta skede är endast den som greps på platsen misstänkt för brott. Den andre som var på platsen, målsäganden skadades i benet och transporterades direkt från platsen till fastlandet för vård. Båda är män och födda under 1940 – 1950 talet.

Den misstänkte, som anhölls på tisdagen har i förhör berättat hans version om det som inträffade. Han har medgivit vissa delar och sagt att alkohol förekommit.

Skjutvapnet som användes är en hagelbössa som den misstänkte har haft innehavstillstånd till. Skjutvapnet är nu i beslag.

I övrigt vad framkommit i förhören och annars detaljer om vad framkommit i undersökningarna ges inte ut.

Målsägaren är ännu på sjukhus och han kommer att förhöras vid ett senare tillfälle via handräckning till vistelseortens polisinrättning. Utredningen fortsätter även med bl.a. att läkarutlåtanden skall begäras in och diverse protokollföring.

Den misstänkte har idag försatts på fri fot med ett reseförbud.

Innehållet av detta reseförbud ges ej ut. Med ett reseförbud kan polismyndigheten ålägga den som delgetts reseförbud att t.ex. anmäla sig till polisen, vara annars kontaktbar t.ex. per telefon eller begränsa dennes rörlighet och kontakter. Reseförbud är ett alternativ till häktning.

Pressmeddelande från 26.11.2019

Polisen fick anmälan igår vid 16-tiden om att en person blivit skjuten i Lappo. Den misstänkte greps på platsen och skjutvapnet omhändertogs. Gripandet gick lugnt till och den misstänkte transporterades under kvällen till Mariehamn. Målsägaren fördes från platsen till fastlandet för vård.

Polisen har inlett en förundersökning och händelsen är i nuläget rubricerat som försök till dråp alternativt grov misshandel. Under dagen har polisen förrättat förhör med vittnen och den misstänkte. Polisen har också varit i kontakt med målsäganden som är ännu under vård. Under dagen har också förrättats platsundersökning på händelseplatsen.

Polisen har en redan fått en bild om vad om händelserna, men går inte ut med detaljerna om vad framkommit i utredningarna eller i förhören.

Av det som framkommit i förhören kan sägas att vid händelsetidpunkten befann sig endast målsägaren och misstänkte i stuga. Parterna var bekanta från tidigare och båda är födda under 1940 – 1950 talet.

Utredningen fortsätter och följande pressmeddelande ges ut tidigast på torsdag förmiddag.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet