Vägen är åter öppen vid Solberget - trafiken löper på normalt.

Utgivningsdatum 12.7.2022 17.31
Nyhet

Vägen var kortvarigt avstängd p.g.a. singelolycka som skedde vid 17-tiden. Ärendet utreds nu vidare av polisen.

.

Nyheter Åland Ålands polismyndighet