Vårdslös körning i Godby till åtalsprövning

11.11.2021 10.03

Förundersökningen gällande den vårdslösa körningen i Godby och utanför Källbo skola, som innefattade ett kortvarigt frihetsberövande av en 11-årig pojke, har avslutats och överlämnats till åtalsprövning.

Massmedia har tidigare informerat om en händelse, som inträffade den 19.10, där en mörkblå bil kört i hög hastighet, sladdat vid en folkmassa och därefter har personerna i bilen slitit med en ung pojke mot dennes vilja i bilen och kört iväg.

Två minderåriga personer har i utredningen förhörts såsom misstänkta för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, olovlig körning, frihetsberövande och fordonsförseelse. De misstänkta är en pojke i 17 - års åldern och en flicka i 14 - års åldern. För pojkens del överlämnas ärendet till åtalsprövning. Eftersom flickan inte fyllt 15 kommer hon inte att bli föremål för åtalsprövning.

Sociala myndigheter har varit involverade under utredningens gång.

Brott och utredning Finström Trafik Åland Ålands polismyndighet
brottsbekämpning
trafik
Ålands polismyndighet