Veckan som gått

Utgivningsdatum 11.4.2022 6.37
Nyhet

Polisen har under slutet av veckan som gått bland annat övervakat trafiken och då haft temat ouppmärksamhet och säkerhetsanordningar. En del brister har påträffats och därmed har böter delgetts. Utöver det har ordningen i samband med krogstängningar övervakats och lett till en del ingripanden.

Natten till torsdag

Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Mariehamn utanför ett daghem. Totalt delgavs tre stycken fordonsförare böter för trafikförseelse efter att barn färdats i fordonen utan tillbörlig skyddsanordning i form av bilbarnstol.
I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 49 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.
I Jomala framfördes ett fordon i en hastighet av 70 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.
Två stycken obesiktade fordon har påträffats i trafik i Mariehamn. Förarna delgavs böter för trafikförseelse. I Mariehamn påträffades också ett avställt fordon i trafik. Information om händelsen har vidarebefordrats till utredande myndighet för vidare åtgärder.
Under morgonen greps en person på basen av polislagen i Mariehamn efter att ha uppträtt störande i en matvarubutik.

Torsdag dag

Dagen har ägnats åt utbildning och trafikövervakning. Inom trafikövervakningen har polisen ett extra öga på ouppmärksamhet i trafiken, tex genom användning av mobiltelefon, och användning av skyddsanordningar så som bilbälten, hjälmar, barnstolar och bälteskuddar.
En personbilsförare observerades framföra sitt fordon utan att ha bilbälte på sig. Föraren delgavs böter. På grund av överhastighet delgavs en annan personbilsförare böter. Denne körde 44 km/h på 30-väg. En tredje förare erhöll böter då denne använde mobiltelefon och samtidigt körde sitt fordon. Samtliga böteslappar delades ut för gärningar gjorda i Mariehamn.

Natten till fredag

Under natten har tre personer gripits på basen av polislagen. Två av gripandena har skett i Mariehamn, och ett gripande har skett i Jomala. I två av fallen greps personerna för att skydda mot brott och störande beteende efter att ha stört allmän ordning och säkerhet, och i det tredje fallet togs beslut om gripande då personen var oförmögen att ta vara på sig själv på grund av berusning.
I Jomala delgavs en fordonsförare böter för äventyrande av trafiksäkerheten, efter att ha sladdat med sitt fordon på allmän väg.
Anmäldes om ett misstänkt rattfylleri i Lemland. Fordonet och föraren påträffades i Jomala, föraren var nykter.

Fredag

Under dagen  har patrullerna bland annat gett en förare böter för överhastighet då denne framförde sitt fordon i en hastighet av 73 km/h på 50-väg, en annan fick då den inte hade bälte och bägge var i Mariehamn.
Senare på dagen observerades ännu en överhastighet i Mariehamn som föranledde böter. Denne förare körde 74 km/h på 50-väg. Ytterligare påträffades ett obesiktat fordon, föraren delgavs böter. 
I samband med patrullering observerades att en förare av fordon underlät att stanna där det är obligatoriskt att stanna. Även denna förare delgavs böter.

Natten till lördag

I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 74 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten. En annan fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha brutit mot stopplikten i en korsning i Mariehamn. Ytterligare en förare delgavs böter för trafikförseelse i Mariehamn efter att ha framfört ett obesiktat fordon. Fordonets registerskyltar avlägsnades.
I Jomala förlorade en förare herraväldet över sitt fordon med följden att denne körde i diket. Hastigheten hade vid händelsetillfället varit låg, så varken person- eller egendomsskador uppstod till följd av olyckan. Polisen utreder ärendet som trafikförseelse, där föraren underlåtit att hålla en trygg situationshastighet i förhållande till väder och vägunderlag.
Polisen övervakade den allmänna ordningen och säkerheten i Mariehamn i samband med krogstängningen, vilken förlöpte utan att polisen behövde ingripa i ordningsstörningar.

Lördagen

Dagen förlöpte lugnt för polisens del. Övervakning och utbildning var på agendan. 

Natten till söndag

En person misstänks för narkotikabrott efter att ha påträffats med narkotikaklassade läkemedel på sig, läkemedel denne inte hade rätt att inneha. Ärendet utreds av polis.
En skadegörelse inträffade gentemot en förplägnadsrörelse i Mariehamn genom att krossa en glasruta. Gärningspersonen påträffades och ärendet utreds vidare.
I samband med krogstängning övervakades ordningen i närområdet. En del ingripanden skedde och en person greps på basen av polislagen i avsikt att förebygga brott.

Söndagen

En personbil påträffades i diket längs Emkarbyvägen i Finström. Vid närmre undersökning framkom att bilen stulits under natten. Bilen och närområdet undersöktes och ärendet utreds vidare. 
 

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet